Import av takpapp - Norge

Be om tilbud

 
Import av takpapp, Norge

Import av takpapp

Technoelast K-YS 5500 ettlags asfalt takbelegg


Tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk på skrå og flate tak. 

 

Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg.

Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering.

Technoelast tolags asfalt takbelegg 

 

er et tolags asfalt takbeleggsystem laget av SBS modifisert bitumen. 

Overlaget helsveises til underlaget. 


Systemet består av:

Underlag: Technoelast K-MS 170/3000

Overlag: Technoelast K-PS 170/5000

Membraner