Prosjekter vi har levert takprodukter til i Norge

Produkter for takarbeid levert av Membran Import AS

Ringve Park på Lade i Trondheim

Her leverte vi alt av materialer til taktekkerne.